2021-02-27, šeštadienis, 17:16.     Šiandien Girkalnyje saulė teka 07:24, leidžiasi 18:02, dienos ilgumas 10:37.

Liepos 6-toji Girkalnyje

2017-07-10, Justina Šaulienė
Liepos 6-toji Girkalnyje

 Liepos 6 d., Lietuvos Valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga, LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo, Vytauto Didžiojo šaulių 2-os rinktinės ir Girkalnio seniūnijos iniciatyva Girkalnyje buvo organizuotos iškilmės, skirtos Valstybės dienai ir paminklo LŠS ir LŠS Išeivijoje garbės šaulių Vitui ir Klemensui Stravinskams atidengimui ir pašventinimui. 

             

  Iškilmės prasidėjo valstybinės vėliavos pakėlimo ir Lietuvos himno giedojimo ceremonija prie Girkalnio Šv.Jurgio bažnyčios. Šv.Mišių metu, kurias aukojo parapijos klebonas kunigas Juozas Kaknevičius, per pamokslą buvo pasidžiaugta, kad Lietuvoje vis labiau atgimsta šauliškumo idėja ir tradicijos.  

 

  Po Šv.Mišių darnia kolona su daina visi nužygiavo iki vietos kapinaičių, kur išskirtinėje vietoje ir buvo pastatytas paminklas. Reikėtų paminėti, kad į iškilmes atvyko šauliai iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Marijampolės, Tauragės ir Telšių apskričių, tarp kurių ir gražus būrys Kauno, Ariogalos, Betygalos, Raseinių ir Betygalos jaunųjų šaulių. Taip pat į šią šventę atvyko buvęs ilgametis LŠSI vado pavaduotojas, LŠS ir LŠSI garbės šaulys Jonas Šostakas su žmona šaule Rasa, gen. T.Daukanto jūrų šaulių kuopos Čikagoje vadas Vytautas Jurevičius, Švyturio jūrų šaulių kuopos Detroite šaulys Algirdas Plečkaitis su žmona Nijole. Į iškilmes atvažiavo Lietuvos Respublikos Seimo narė, šaulė Gintarė Skaistė, LŠS Centro valdybos nariai Juozas Janušaitis ir Audrius Skaistys, svečiai iš kovojančios Ukrainos su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veteranų draugijos pirmininku ats. gen. mjr. Oleksandr Didur priešakyje, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas dr. Raimundas Kaminskas su pavaduotoju Dainiumi Bikuličiumi, Fondo Ukrainai remti „Pagalbos sparnas“ direktorius Algis Šimoniūtis, Žemaičių apygardos partizanų vadas Jonas Šilinskas, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Marijampolės skyriaus pirmininkas dim. ltn. Anicetas Varnas, Raseinių rajono tarybos nariai ir kiti garbingi svečiai. Paminklo atidengimo ir pašventinimo ceremonija pradėjo LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas, Šaulių sąjungos atkūrėjas Stasys Ignatavičius, kuris vietos gyventojams, svečiams ir šauliams papasakojo apie brolius Stravinskus ir jų nuopelnus Lietuvai ir Šaulių sąjungai. Susirinkusiems papasakojęs apie brolius Stravinskus, S.Ignatavičius paprašė paminklą atidengti Lietuvos partizaną, sovietinės okupacijos politinį kalinį Joną Saurazą, Girkalnio seniūne Justiną Šaulienę ir Vytauto Didžiojo šaulių 209 (Ariogalos) kuopos vadą Andrių Bautronį, kuris vadovavo šaulių rikiuotei. Atidengus paminklą ir kunigui J.Kaknevičiui jį pašventinus, Girkalnio miestelio tylą sudrumstė trys KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės 210-os (Raseinių) kuopos savanorių edukacinės salvės už Tėvynę Lietuvą, Lietuvos karalių Mindaugą ir žuvusius bei mirusius Lietuvos savanorius, karius, šaulius ir partizanus.                                                                                                                           

 

Vėliau šventė buvo tęsiama Girkalnio seniūnijos aikštėje. LŠS Centro valdybos nariui, LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo nariui Juozui Janušaičiui pristačius į iškilmes atvykusius svečius, sveikinimo žodžiui buvo pakviesta, viena iš šio renginio organizatorė ir miestelio šeimininkė, Girkalnio seniūnė J.Šaulienė, kuri pasveikino susirinkusius su Valstybės diena, pasidžiaugė, kad į šias iškilmes atvyko daug garbių svečių, minėjo, kad ir ateityje, bendradarbiaujant su šauliais, tokių renginių bus daugiau. „Mindaugas vienijo Lietuvą, tokie renginiai vienija mūsų visuomenę“ – kalbėjo seniūnė. Sveikinimo žodį tarė ir Seimo narė G.Skaistė, kuri pabrėžė, kad ir negyvenant Lietuvoje galima daug padaryti Tėvynei ir nusipelnyti tos pagarbos, kaip broliai   Stravinskai.   

 

   Minėjimo vedantysis J.Janušaitis į sceną pakvietė Žemaičių apygardos partizanų vadą J.Šilinską, kuris perskaitė Žemaičių partizanų apygardos nutarimą, kuriuo 2-ro laipsnio „Partizanų žvaigždėmis“ už Lietuvos partizanų atminties įamžinimo veiklą buvo apdovanoti buvęs LŠS vadas Rimvydas Mintautas (vienas iš paminklo broliams Stravinskams pastatymo iniciatorius ir įgyvendintojas), Išeivijos šauliai J.Šostakas, V.Jurevičius ir A.Plečkaitis. Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pasižymėjimo ženklu „Lietuvos skydas“ buvo apdovanotas šaulys A.Bautronis.       

 

   Po oficialiosios dalies šventės dalyviams koncertavo Vytauto Didžiojo šaulių 2-os rinktinės ansamblis „Trimitas“, vadovaujamas Vincento Kursos, ir Betygalos gimnazijos jaunieji šauliai. Koncerto metu seniūnijos aikštėje buvo atidaryta šaulių ginkluotės paroda, kurios metu šauliai, vadovaujami rinktinės vado pavaduotojo ats. mjr. Raimundo Ardavičiaus, pademonstravo šaulių ginkluotę, šventės dalyviai turėjo galimybę užsidėti šaulio ekipuotę, palaikyti rankose ginklus, įsiamžinti „selfiuose“. Ypač tai patiko miestelio vaikams, kurių veidai šaulių buvo nudažyti maskuotės spalvomis. Renginio metu šventės dalyviai buvo pavaišinti LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo Klaipėdos skyriaus pirmininko Virgilijaus Valančiausko ir skyriaus narių pagaminta gardžia šauliška koše ir arbata.

 

    Ištiesų, jeigu karalius Mindaugas norėjo suvienyti Lietuvą ir bendromis jėgomis kovoti prieš priešus, tai tokiais renginiais galima suvienyti mūsų visuomenę ne tik galimiems mūsų priešų išpuoliams, bet ir kuriant mūsų valstybės ateitį, nes tokiuose renginiuose ir išryškėja pagrindinės šauliškumo sampratos – PILIETIŠKUMAS, PATRIOTIŠKUMAS IR SAVANORIŠKUMAS.

                                                                                      

 

Stasys Ignatavičius
LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas

               
 

Contact formŠios dienos vardadieniai