2020-11-26, ketvirtadienis, 04:03.     Šiandien Girkalnyje saulė teka 08:26, leidžiasi 16:10, dienos ilgumas 7:44.

Kaimo gyventojai gali teikti paraiškas asbestinių stogų dangų keitimui

Kaimo gyventojai gali teikti paraiškas asbestinių stogų dangų keitimui

    Nuo šių metų kovo 17 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas". Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) darbuotojai paraiškas rinks iki 2014 m. gegužės 2 d. Pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas" remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas. 2014 m. didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negalės viršyti 6000 litų.

 

Parama galės būti skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta - savivaldybės centras arba sodo bendrija. Pareiškėjas turi būti kaimo gyventojas, kuris ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą (nepertraukiamai) deklaruoja kaimo vietovėje. Šiais metais paramai gauti išlieka reikalavimas - pareiškėjas ne mažiau kaip dvejus pastaruosius metus (nepertraukiamai) iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje turi vykdyti profesinę ir (ar) ekonominę veiklą. Šis reikalavimas nebus taikomas, jei pareiškėjas yra sulaukęs pensinio amžiaus arba jam pripažintas 0-55 proc. darbingumas.


      Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšomis finansuojama iki 50 proc. visų patirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad stogą laikančiosios konstrukcijos bei stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti kompensuojamos nebus, kaip ir statybos darbai. Patvirtinti projektai turės būti įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, o parama bus mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą. Tai reiškia, kad paramos gavėjas turės pradėti įgyvendinti projektą savo lėšomis (apmokėti būtina pavedimu per finansines institucijas, grynais pinigais apmokėtos sąskaitos nėra kompensuojamos), vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos bus išmokama parama.

 


      Raseinių rajono kaimo gyventojai, pageidaujantys pasinaudoti ES parama pagal šią priemonę, paraiškas gali pateikti ir Raseiniuose. Kauno NMA specialistai atvyks į Raseinių rajoną ir Savivaldybės 3 aukšto posėdžių salėje (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai) kovo 26 d., balandžio 9, 16, 30 dienomis nuo 9 val. iki 12 val. rinks iš gyventojų paraiškas, teiks konsultacijas, atsakys į rūpimus klausimus, paaiškins kylančius neaiškumus.

 


      Dėl taisyklių paaiškinimo ir paraiškos pildymo klausimais galima kreiptis į seniūnijų Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistus, taip pat konsultacijas teikia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Loreta Sirvidienė (Raseiniai, V. Kudirkos g. 5, 106 kab.), tel.: 79 606, 8 615 31 960, el. p. loreta.sirvidiene@raseiniai.lt. Užpildyti asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitas arba jau užpildytas ataskaitas galima pateikti Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyresn. specialistei Janei Judickienei, kuri išduos patvirtintas ataskaitų kopijas (Raseiniai, V. Kudirkos g. 5, 107 kab., tel. 41 554)

 

Taisyklės 
Paraiškos forma
Paraiškų rinkimo Raseinių r. grafikas

Contact formŠios dienos vardadieniai